Hoppa till sidans innehåll

Forskning om styrkelyft vid Umeå universitet - del 3

22 JUN 2020 07:38
  • Skapad: 22 JUN 2020 07:38

Nedan följer en kort summering av vår tredje studie, en enkätstudie som vi genomförde dels för att vi i våra 2 tidigare studier (del 1 och 2) sett att den forskning som var gjord om skador hos styrkelyftare höll för dålig kvalitet, dels för att tidigare forskning inte avsett klassisk styrkelyft. En annan skillnad mellan vår enkätstudie och de som genomförts tidigare är att den inkluderade ett jämt urval av män och kvinnor.

Nästa steg är att få klarhet i mer detalj vilka sorters skador och besvär har styrkelyftare, alltså tydligare diagnoser än vad som tidigare beskrivits, samt vilka riskfaktorerna för att bli skadad är samt lyftteknikens betydelse för skador. Mer om detta i kommande sammanfattningar!

Delstudie 3

Prevalence and Consequences of Injuries in Powerlifting: A Cross-sectional Study.

(Förekomst och konsekvenser av skador i styrkelyft: en tvärsnittsstudie)

Publicerad i Orthopaedic Journal of Sports Medicine 2018

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2325967118771016

Edit Strömbäck, Ulrika Aasa, Kajsa Gilenstam, Lars Berglund Syftet med studien var att undersöka förekomst, lokalisation och typ av skador hos svenska styrkelyftare (klassiskt) med särskild fokus på skillnader mellan män och kvinnor och riskfaktorer för skador.

Resultatets innebörd för dig som lyftare:

Det studien visar är att smärta och besvär som hämmar lyftare i träning och tävling är väldigt vanligt förekommande. Som lyftare kan det därför vara bra att ha i åtanke att det är sannolikt att du nån gång får besvär med en skada som kan hindra dig i din lyftning. Ännu finns inga starka belägg, varken från denna studie, eller andra, varför skador i styrkelyft uppstår men troligtvis ligger en kombination av faktorer bakom en ökad skaderisk där möjligtvis för mycket och för snabb ökning av träningsbelastning eventuellt ökar risken för skada. Det är också därför viktigt att om/när man får besvär att ta ett helhetsgrepp på dessa och framförallt inte oroas av att just du har fått en skada. Det är också av vikt att inte sluta träna om du får en skada eftersom anpassad träning alltid bör vara en del i behandlingen, både i rehabiliterande syfte men också för att minimera att du tappar styrka m.m. Det kan därför också vara viktigt att få en undersökning/bedömning så att du kan identifiera vilka faktorer som kan hänga ihop med dina besvär och göra rätt avvägningar i din träning för att bli bättre i dina besvär.

Resultaten i punktform:

• 70 % av deltagarna hade aktuella besvär någonstans i kroppen som hämmade dem i deras träning/tävling och/eller orsakade smärta
• De flesta besvär startade smygande, dvs. utan tydlig specifik utlösande händelse
• Ländrygg, axel och höft var de vanligaste skadeområdena
• 47 % av lyftarna hade besvär på 2 eller fler områden samtidigt
• Nacke och bröstrygg var mer förekommande besvärsområden bland kvinnor jämfört med män
• De allra flesta lyftare med besvär rapporterade att besvären debuterat under träning av antingen knäböj, bänkpress eller marklyft

Kort sammanfattning av studien:

Eftersom tidigare studier på skador I styrkelyft varit utförda dels för länge sedan, dels med dålig vetenskaplig kvalitet samt med en väldigt ojämn könsfördelning ansåg vi att det fanns behov av en ny studie om skador hos styrkelyftare. Syftet var att undersöka förekomst, lokalisation och typ av skador hos svenska styrkelyftare (klassisk styrkelyft) med särskild fokus på skillnader mellan män och kvinnor och riskfaktorer för skador. Styrkelyftare som tävlat under 2014 i klassisk styrkelyft tillfrågades om deltagande och de som tackade ja fick svara på en enkät angående deras träningsvanor, kost samt om de hade besvär med smärta och skador just nu och/eller de senaste 12 månaderna. Data från enkäten analyserades statistiskt för att se om det fanns några samband mellan olika tränings, kost och personvariabler avseende vilka styrkelyftare som har besvär i kroppen och var. Resultaten visade att många (70 % av de 104 deltagarna) upplever besvär som hämmar deras träning och har gjort så en längre tid, men desto färre (16 % av de med besvär) upplever att de måste stå över träning/tävling helt. De vanligaste skadeområdena var ländrygg, axel, höft och de statistiska samband som hittades var att de som hade besvär i ländryggen oftast upplevt att de startade vid marklyftsträning, de med axelbesvär att de startade i samband med bänkpressträning. Den främsta skillnaden mellan män och kvinnor var skadelokalisationen där kvinnor, men inte män, rapporterade besvär i nacke och bröstrygg. Slutsatsen med studien var att skador är vanligt förekommande i styrkelyft men omfattningen av besvären är inte sådan att lyftare måste avstå helt från sin idrott.

Signatur  

Lars Berglund är fysioterapeut och medicine doktor i fysioterapi. Lars undervisar på fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet, forskar på skador och lyftteknik i styrkelyft samt arbetar kliniskt vid sin mottagning i Umeå. Lars har specialiserat sina verksamheter mot styrkelyft i och med sitt intresse i träning och tävling i styrkelyft som började 2002.
E-post: This is a mailto link,
Instagram: @Lars_Berglund_Fysioterapi

Skribent: Alexander Grenehed
Epost: This is a mailto link

 

 

  

 

   

 

Postadress:
Svenska Styrkelyftförbundet
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress:
Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:
Tel: 0104507170
E-post: This is a mailto link

 

 

 

 

Gilla oss på Facebook

 

Missa inte heller vår mästerskapssida

 

Vi finns också på Instagram
Där heter vi @styrkelyftforbundet


Du hittar oss även på Twitter