Hoppa till sidans innehåll

SF-stöd


Den senaste perioden har arbetet med att sprida information om bland annat vikten av att LOK-stödsrapportera berättigad verksamhet och samarbeta med SISU intensifierats. Här kommer en förklaring till varför det är viktigt för vår idrott. 

 

Varje år fördelar Riksidrottsförbundet (RF) ut ett statligt stöd till svensk idrott, SF-stöd. De som får ta del av SF-stödet är de 71 specialidrottsförbund (SF) som är anslutna till RF, Svenska Styrkelyftförbundet (SSF) är ett av dessa förbund.

 

Vid RF-stämman 2011 beslutades det att godkänna en ny bidragsmodell som började gälla från 2014. Pengarna fördelas av RF enligt en bidragsmodell som bygger bland annat på antal medlemmar och registrerade utbildningar i IdrottOnline. IdrottOnline är en webbplattform som är utvecklad av RF och varje förening har en egen IdrottOnline-sida där alla medlemmar, utbildningstimmar mm. ska registreras, inte att förväxla med databasen där SSF administrera alla sin tävlingsverksamhet (licenser, anmälan mm.).

 

Principer för bidragsmodellen

Av den totala bidragssumman avsätts 10 % till stimulansbidrag vars syfte är att stimulera och utveckla olika verksamhetsområden inom ”Idrotten vill” och kvalitetssäkra bidragsmodellen. Återstående 90 % benämns fördelningssumma och är oerhört viktig då den är påverkbar.

90 % - Fördelningssumma

10 %

Basbidrag

Storleksbidrag

Verksamhetsbidrag

Stimulansbidrag

15 %

15 %

70 %

Lika mellan SF

Aktiv medlem

Lokalt aktivitets bidrag (LOK)

Utbildning

Elit

1/3

1/3

1/3

 

Basbidrag:
Två tredjedelar av basbidraget fördelas lika mellan alla SF och en tredjedel fördelas lika bland SF med mer än 25 medlemsföreningar (vilket SSF har).

Storleksbidrag: OBS! PÅVERKBART
Fördelas som procentandel till varje SF i förhållande till totala antalet medlemmar som registrerats i IdrottOnline föregående år. Med medlem ”aktiv i idrott” menas utövare, aktivitets- och organisationsledare samt funktionärer som deltagit minst en gång per år i någon av föreningens aktiviteter

Verksamhetsbidrag: OBS! PÅVERKBART
Utgör 70 procent av fördelningssumman och delas lika på nedanstående tre delar

LOK-stödsdel: procent av totalt LOK-stöd som utbetalats till föreningarna föregående år

Utbildningsdel: Egna föreningsutbildningar som ska redovisas i IdrottOnline samt utbildning via SISU

Elitdel: procent av landslagsstöd vilket baseras på internationell framgång

 

Inte alla, men många föreningar har varit slarviga i övergången och inte registrerat sina medlemmar i IdrottOnline, även på central nivå finns det mer att önska när det kommer till rutiner och registrering av utbildningar. Någonting som vi kan bli bättre på.

En kan inte göra allt, men tillsammans kan vi bidra till att öka de ekonomiska förutsättningarna för föreningar och distrikt anslutna till SSF. 

Vad kan vi då göra? Utöver att lägga in föreningens medlemmar i IdrottOnline och se till att rapportera den verksamhet som redan bedrivs är ett nyckelord information. Alla kan vi hjälpas åt att sprida information om varför det är viktigt men också hur det praktiskt går till.

SISU Idrottsutbildarna är proffs på bland annat IdrottOnline och håller kurser i verktyget. De gör även föreningsbesök, men det kan inte komma ut och besöka er om ni inte säger att ni vill ha besök. Det är nämligen så SISU fungerar. Ni måste initiera att ni vill ha hjälp av dem.

 

Länk till SISU: 

https://www.sisuidrottsutbildarna.se/

Uppdaterad: 30 NOV 2017 10:21 Skribent: Sara Brändström
Epost: Adressen Gömd

knapp-databas

knapp-databas

knapp-resebok

knapp-slshop

knapp-mal1418  

 

   

 

Postadress:
Svenska Styrkelyftförbundet
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress:
Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:
Tel: 0104507170
E-post: This is a mailto link

 

 

 

 

Gilla oss på Facebook

 

Missa inte heller vår mästerskapssida

 

Vi finns också på Instagram
Där heter vi @styrkelyftforbundet


Du hittar oss även på Twitter