Hoppa till sidans innehåll

Disciplinnämnden


Disciplinnämnden (DP) består av en ordförande tillsammans med minst två ledarmöter, maximalt fem. Ordförande tillfrågar lämpliga kandidater som väljs in av nämndens ledamöter. Ledamöter i nämnden rapporterar till SSF:s styrelse.

 

Disciplinnämndens ansvarsområde

DP arbetar med olika fall av disciplinära frågor som hänskjutits till SSF från föreningar, distriktsförbund eller enskilda medlemmar, men även disciplinära frågor som hänskjutits till dem från SSF:s styrelse. DP hanterar endast ärende som skriftligen tillställts denne eller dess ordförande.

Med disciplinära frågor avses frågor som behandlas i 14 kapitlet i Riksidrottsförbundets (RF) stadgar. Som exempel på disciplinärenden kan nämnas avstängning, uteslutning ur förening, brott mot SSF:s regler, brott mot SSF:s policy, brott mot RF:s regler, brott mot lagar, förordningar, föreskrifter eller allmänt vedertagen praxis som strider mot idrotten principer och som kan medföra en disciplinär bestraffning för den enskilde, en förening eller ett specialdistriktsförbund inom SSF. Disciplinära frågor kan även vara frågor om tolkning eller tillämpning av SSF:s regelverk (som t.ex. stadgar, tävlingsregler, tävlingsbestämmelser m.m.). Disciplinära frågor är även frågor som handlar om att någon gjort orätt, att felaktigt beslut fattats, att någon förfarit oredigt eller inte betalat avgift, åsidosatt sin skyldighet eller skadat idrottens anseende.

DP behandlar inte dopingärenden som behandlats av dopingkommissionen.

Disciplinnämndens arbete

DP:s beslut ska fattas skyndsamt dock senast en månad efter det att ärendet kommit till DP:s ordförande. 

Nämndens beslut ska innehålla en beskrivning av ärendet, nämndens grunder till beslut, beslut samt möjlighet att överklaga beslutet och tidpunkten för detta.

DP har rätt att fatta beslut om sanktioner i form av tillrättavisning, böter och diskvalifikation, eller annan påföljd som kan dömas ut i enlighet med RF:s 14 kapitel.

Som DP:s beslut gäller den mening som majoriteten av ledamöterna enats om. Avvikande ening får antecknas i beslutet. Beslut som fattats av DP kan överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN). 

DP:s beslut ska vara skriftligt och via SSF:s kansli sändas till berörda parter med kopia till SSF:s styrelse. 

Dessa regler har beslutats av SSF:s styrelse den 29 juni 2009.

Nämnden består av: 

 

 


Patrik Björk
This is a mailto link

 

 
 
Annika Lindroth
This is a mailto link

 
Uppdaterad: 07 OKT 2019 13:35

 


 

 

Postadress:
Svenska Styrkelyftförbundet
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress:
Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:
Tel: 0104507170
E-post: This is a mailto link