Domaraktuellt / Regler

                   Information om aktuella tävlingar, utbildningar, regler etc.

Aktuellt

Domarlista Veteran SM

21 oktober

Se Domarlista HÄR
Se mer om SM HÄR
​​​​​​​
/Kansliet
​​​​​​​​​​​​​​

Information om uppdatering av IPF Approved List

20 juni

International Powerlifting Federation (IPF) har meddelat att ett flertal tillverkare av tävlingsutrustning har valt att inte förnya sin licens avseende, och därmed att inte längre vara upptagna på, IPF Approved List (se Bilaga 1). Tillverkarnas licenser förfaller 2022-12-31, men IPF har meddelat dispens för användning av deras utrustning till och med 2023-12-31. Från och med 2024-01-01 kommer dessa tillverkares tävlingsutrustning inte längre vara godkänd för användning på tävling.

Svenska Styrkelyftförbundets (SSF) styrelse har informerat om att föreningar även framöver kan arrangera lokala tävlingar med tävlingsutrustning från sådana tillverkare som nu valt att inte förnya sina licenser för IPF Approved List. För att visa enighet har Exekutive Domarkommittén (ED) och Tävlingskommittén (TK) anslutit sig till denna ståndpunkt.

Härmed meddelar vi gemensamt följande förtydligande avseende vilken tävlingsutrustning som är godkänd från och med 2024-01-01 (dvs. inte personlig utrustning):
  • På nationella och internationella mästerskap (inkl. SM):
    samtlig tävlingsutrustning ska vara upptagen på IPF Approved List. Utrustning som omfattas är bl.a. ställningar, skivstänger och viktskivor. För dessa mästerskapstävlingar meddelas inte undantag.
  • På övriga tävlingar (såsom landsdels- och distriktsmästerskap samt serietävlingar): tävlingsutrustning som inte finns upptagen på IPF Approved List kan användas om denna i övrigt följer gällande tävlingsregler (bl.a. mått, viktangivelser, toleranser) samt uppfyller gällande säkerhetskrav. Vid tävlingsarrangemang och inköp av ny utrustning är det dock vår rekommendation att IPF Approved List i möjligaste mån efterlevs.

    Vänligen notera att detta är en lokal tolkning. Vid eventuella uppdateringar eller nya ställningstaganden kommer SSF:s styrelse, ED och TK att återkomma.

    Levi Bergstedt, Ordförande SSF,     Patrik Björk, Ordförande ED,      Jonas Telégin, Ordförande TK

IPF godkänd utrustning

10 juni (Uppdat. kl 15:00)

TILL FÖLJD AV MÅNGA FRÅGOR KOMMER FÖLJANDE UPPDATERING

SSFs styrelse tolkar för närvarande att nedanstående förändring inte gäller lokala tävlingar. 


Följande företag har beslutat att inte fortsätta att få sin utrustning godkänd av IPF under nästa godkännandeperiod från januari 2023 till december 2026. 

Företagen kommer att avsluta sitt samarbete med IPF i slutet av 2022. IPF har dock beviljat en övergångsperiod till slutet av 2023 för att denna utrustning ska kunna fasas ut.
I början av 2024 kommer utrustning för följande företag inte längre att vara berättigad att användas vid IPF-tävling (EM/VM). 

ER Equipment giltig till 31.12.2023
IVANKO giltig till 31.12.2023
TITEX gäller till 31.12.2023
LEOKO gäller till 31.12.2023
UESAKA gäller till 31.12.2023


Vid frågor, ring Förbundschef Robert Ericsson 010-450 71 71

     Domarinformation

13 januari

Nu har de domarböcker som kommit mig tillhanda återsänts, så med fungerande postgång bör ni få dem inom några dagar. Jag önskade att alla skulle sända med aktuella adressuppgifter och de flesta har skickat med en lapp eller noterat på kuvertet vilket jag är jättetacksam för. Redan här kunde jag uppdatera ett flertal adresser! För de andra har jag använt den adress som finns i SSFs databas och stämmer inte den så lär boken försvinna! Nytt utskick p.g.a. slarv att meddela flytt o.s.v. sker mot en avgift som föreningen då kommer få via faktura.

VIKTIGT: Alla domare står just nu som avstängda men registrerade böcker kommer bli aktiva inom några dagar. Det är alltså viktigt att inga avstängda domare tjänstgör vid kommande tävlingar och detta får tävlingsansvariga ha kontroll på. En tävling eller omgång där någon avstängd domare tjänstgjort kan komma att strykas helt!

Det finns fortfarande ett stort antal domare som inte sänt in sin bok för omregistrering gällande 2022 och trots dispens för aktivitet under 2020 och 2021 skall boken omregistreras för nytt tävlingsår annars förblir man avstängd och får domarlicensen indragen inför kommande år.
​​​​​​​
Patrik Björk / Ordförande Exekutive Domarkommittén