Domaraktuellt / Regler

Information om aktuella tävlingar, utbildningar, regler etc.

Aktuellt

10 januari                                                                               

Inbjudan Distriktdomarutbildning, Luleå 11-13 mars


SISTA ANMÄLNINGSDAG 7 mars

​​​​​​​SE INBJUDAN


Tävlingsregler 2022 finns nu uppdaterade ovan

14 februari


//Exekutive Domarkommittén     Domarinformation

13 januari

Nu har de domarböcker som kommit mig tillhanda återsänts, så med fungerande postgång bör ni få dem inom några dagar. Jag önskade att alla skulle sända med aktuella adressuppgifter och de flesta har skickat med en lapp eller noterat på kuvertet vilket jag är jättetacksam för. Redan här kunde jag uppdatera ett flertal adresser! För de andra har jag använt den adress som finns i SSFs databas och stämmer inte den så lär boken försvinna! Nytt utskick p.g.a. slarv att meddela flytt o.s.v. sker mot en avgift som föreningen då kommer få via faktura.

VIKTIGT: Alla domare står just nu som avstängda men registrerade böcker kommer bli aktiva inom några dagar. Det är alltså viktigt att inga avstängda domare tjänstgör vid kommande tävlingar och detta får tävlingsansvariga ha kontroll på. En tävling eller omgång där någon avstängd domare tjänstgjort kan komma att strykas helt!

Det finns fortfarande ett stort antal domare som inte sänt in sin bok för omregistrering gällande 2022 och trots dispens för aktivitet under 2020 och 2021 skall boken omregistreras för nytt tävlingsår annars förblir man avstängd och får domarlicensen indragen inför kommande år.
​​​​​​​
Patrik Björk / Ordförande Exekutive Domarkommittén


Dags sända in domarboken!

17 december
​​​​​​​

Nu är snart tävlingssäsongen över så det är dags för alla domare att sända in domarboken för omregistrering 2022. Alla böcker skall skickas in oavsett om det varit uppdrag eller ej  2021.
Alla domare är automatiskt avstängda domarboken registrerats för tävlingsåret 2022.

Tänk på att:
Vänligen skicka med en notis om er aktuella adress och övriga uppgifter! Varje år försvinner ett flertal böcker då SSFs kansli inte fått information om adressändring!
 
Alla böcker skall finnas insända senast 2022-02-15 så jag i god tid hinner omregistrera! 
De böcker som inte inkommit i tid alternativt måste skickas om (ny bok) på grund av missad adressändring kommer påföras en avgift om 75 kr till föreningen.
Boken skickas till:
Patrik Björk   
Vargstigen 3     
507 70  GÅNGHESTER

 
God Jul och Gott Nytt År!
Patrik Björk / ordförande Executive Domarkommittén